Privacy policy

Online aankopen

Het online kopen van producten is snel, eenvoudig, gemakkelijk en veilig. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Indigo Cosmetics BV doet er alles aan om de vertrouwelijkheid van de klant te waarborgen wanneer er een online aankoop en betaling wordt gedaan. Waaronder het zorg dragen voor de beveiliging van creditcardgegevens en andere persoonlijke informatie. Alle persoonlijke informatie wordt versleuteld als deze over het internet wordt verzonden.

Administratief en ander gebruik niet voor marketingdoeleinden.

We gebruiken de informatie die u op de site invoert voor administratieve doeleinden en eventuele andere doeleinden die worden vermeld in de gegevensformulieren zelf en/of op de pagina’s dan wel in de e-mails die naar die formulieren verwijzen.

Direct Marketing

Door middel van de gegevens die u ons heeft verstrekt kunnen wij u het meest recente nieuws verschaffen over aanbiedingen en diensten waarvan we denken dat u erin bent geïnteresseerd.

Aan wie kunnen uw gegevens worden bekendgemaakt?

Openbaarmaking van uw gegevens aan anderen kan nodig zijn om ervoor te zorgen dat u de producten, die u gekocht heeft, snel en soepel ontvangt.

Gebruik van cookies

Deze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Indigo Cosmetics maakt gebruik van cookies op haar website om:

  • onze website te testen en te verbeteren ten bate van de gebruikerservaring;
  • het voor onze bezoekers mogelijk te maken onze kennis via social media te delen;
  • de effectiviteit van onze online marketingcampagnes te meten zodat deze beter bij onze bezoekers aansluiten.

Deze cookies zijn anoniem en niet verbonden aan een profiel over u, dus Indigo Cosmetics kan deze data niet tot een individu herleiden.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Sociale Netwerken

Op de Indigo Cosmetics zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen met derden, bijvoorbeeld via sociale netwerken zoals: Twitter, Facebook en Google+ en Pinterest. Deze buttons plaatsen cookies en werken door middel van stukjes code die van die derde partijen afkomstig zijn. Lees de privacyverklaringen van deze social media om te lezen wat deze partijen met de gegevens die zij via deze cookies verzamelen.

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De op deze website verstrekte informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. Indigo Cosmetics BV tracht naar beste vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen.
Indigo Cosmetics BV is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op de website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou zijn genomen op grond van de weergegeven informatie. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Indigo Cosmetics BV. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Juistheid van informatie en correct gebruik

De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

Foutief of oneigenlijk gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord, opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Links

Het is mogelijk dat Indigo Cosmetics BV op de website een link plaatst naar een andere website waarvan Indigo Cosmetics BV meent dat die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief.

Algemeen

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en en/of aangepast. Indigo Cosmetics BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Gezien deze voorwaarden u als bezoeker van onze website binden raadt Indigo Cosmetics BV u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

Copyrights

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming en is voor eigen of intern gebruik van onze klanten. Het is niet toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming is het niet toegestaan deze website op andere manieren te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken

De inhoud, waaronder alle teksten, foto's en logo's, op deze site zijn eigendom van betreffende rechthebbende bedrijven. De merken worden alleen gevoerd om bezoekers aan en klanten van de website duidelijk te maken welke producten er te koop zijn en in welk gedeelte van de website men zich bevind.

Aansprakelijkheid

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige website die is verbonden/gelinkt van of naar deze website.

natuurlijke ingredienten
geen
parfums
geen
parabenen
geen
kleurstoffen
niet op dieren
getest
geen
pegs
geen
sles
geens
sls
Copyright © 2024 Indigo Cosmetics

Selecteer een Afleverpunt